Mindstream

 

Opis sekcji już wkrótce! 

Szef sekcji: Gniewomir Kluczyński

Grupa FB: www.facebook.com/groups/1963537107305915

MindStream dawniej:

Sekcja zajmuje się organizacją cyklu popularyzatorskiego MINDstream, oscylującego wokół zagadnienia transhumanizmu i tematyki pokrewnej.

Znaczenie transhumanizmu, mimo funkcjonowania terminu już od paru dziesięcioleci, wciąż podlega silnemu kształtowaniu i dyskusji. Poprzez nasze działania chcemy się do niej przyłączyć. Termin „transhumanizm” rozumiemy w swoisty, metaforyczny sposób. Przyjmujemy perspektywę, w której znaczenie owej metafory konstruowane jest na przecięciu narracji realizowanych przez „wysoką technikę”, innowacyjne i przełomowe technologie, osiągnięcia nauk kognitywnych oraz dyscyplin takich jak m.in. medycyna regeneracyjna, transplantologia, protetyka, bionika, biocybernetyka, inżynieria biomedyczna, biotechnologia i bionanotechnologia, biologia molekularna, inżynieria tkankowa, inżynieria materiałowa, inżynieria genetyczna, bioinformatyka. Metafora ta zwracać ma uwagę na pojawianie się narzędzi dających niespotykane dotąd możliwości ingerencji w człowieka i jego świat. Umożliwiają one wprowadzanie zmian i przekształceń zarówno na najniższych (biologicznych), jak i najwyższych (społecznych) poziomach złożoności ludzkiemindstrem_igo życia.MS

Celem naszych działań jest współtworzenie przestrzeni intelektualnej zorientowanej na dyskusję wokół rozwoju nauki, technologii oraz ich wpływu na jednostki i społeczeństwo. Staramy się uwydatniać szanse i zagrożenia związane z przyspieszeniem rozwoju technologicznego nie popadając ani w zbytni technoentuzjazm, ani technopesymizm. Podczas naszych spotkań przedstawiamy odmienne, a niekiedy i odległe od siebie punkty widzenia przynależne do różnych perspektyw naukowych.

Jednocześnie chcemy popularyzować kognitywistykę jako jedną z tych dziedzin, która dzięki swojej interdyscyplinarności i transdyscyplinarności dysponuje szczególnym potencjałem wprowadzania oraz wyjaśniania zmian zachodzących w nauce i społeczeństwie.